– Năm 2004: Thành lập công ty, trở thành thành viên Hiệp hội giấy Việt Nam.

– Năm 2008:
+ Chứng nhận SGS-COC-008325 do Hội Đồng Quản Lý Rừng FSC cấp.
+ Chứng nhận quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do tổ chức Water Quality Association cấp.

– Năm 2010: Đứng vị trí 468 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

– Năm 2015: Trở thành hội viên chứng thức Hiệp hội IN Việt Nam.

– Năm 2017: Đạt thứ hạng 226 trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

– Năm 2018: Lọt vào top 200 trong số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.