Thông báo Lễ du xuân đầu năm 2023!!

30 Tháng Một 2023

 

Đi du xuân lễ chùa đầu năm đã trở thành truyền thống của người Việt Nam nói chung và CBCNV của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại P.P nói riêng. Đầu xuân năm mới, nhận được quan tâm và tạo điều kiện từ Ban lãnh đạo công ty tổ chức chuyến du xuân đầu năm cho CBCNV về non thiêng Yên Tử.

 

 

Chuyến du xuân thường niên với mong muốn đem lại khởi đầu may mắn và thuận lợi đến mỗi thành viên trong đại gia đình P.P group. Đồng thời cũng là dịp để các CBCNV trong công ty tăng thêm tình đoàn kết, sự gắn bó lẫn nhau tạo động lực cống hiến hết mình cho công ty trong năm 2023.

Thay mặt cho bộ phận Công đoàn Công ty P.P, chúng tôi  xin đươc thông báo để CBCNV được biết.

Trân trọng!