Video toàn cảnh về sự kiện “HÀNH TRÌNH MỚI 2023” của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại P.P

1 Tháng Mười Hai 2022

Video toàn cảnh “Sự kiện đặc biệt, bàn về Hành trình mới năm 2023” đã diễn ra vừa qua ngày 26 tháng 11 năm 2022  tại khách sạn InterContinental, Hà Nội.