Thông tin công ty

Công ty thành viên

Công ty thành viên 1

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P là một trong số các công ty sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm giấy, bột giấy và bao bì lớn nhất Việt Nam. Với gần 500 cán bộ và Công nhân trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P luôn nỗ lực hết...

Công ty thành viên 2

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P là một trong số các công ty sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm giấy, bột giấy và bao bì lớn nhất Việt Nam. Với gần 500 cán bộ và Công nhân trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P luôn nỗ lực hết...

Công ty thành viên 3

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P là một trong số các công ty sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm giấy, bột giấy và bao bì lớn nhất Việt Nam. Với gần 500 cán bộ và Công nhân trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P luôn nỗ lực hết...

Thông tin công ty

Công ty thành viên & công ty liên kết trong và ngoài nước

Tên công ty Ngành nghề kinh doanh Địa điểm trụ sở
Công ty TNHH SX - TM Thiên Long Long Thành Sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm Đường số 7, KCN Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Công ty TNHH MTV TM - DV Thiên Long Hoàn Cầu Kinh doanh văn phòng phẩm Đường số 7, KCN Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Công ty TNHH SX - TM Nam Thiên Long Sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm Đường số 7, KCN Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
FlexOffice Pte. Ltd Kinh doanh văn phòng phẩm Đường số 7, KCN Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Công ty Cổ phần Pega Holdings Kinh doanh sách, báo, tạp chí Đường số 7, KCN Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai