Chính sách và Điều khoản sử dụng 

Website pppaper.com.vn thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P. Quý khách được khuyến nghị đọc kỹ danh mục Chính sách và Điều khoản sử dụng trước khi truy cập và sử dụng website. Quý khách có thể sử dụng website khi đồng ý với những chính sách và điều khoản sử dụng của chúng tôi.


1. Đường Link
Quý khách được phép tạo một đường link kết nối từ website của quý khách đến website của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền kiểm duyệt và từ chối liên kiết nếu website của quý khách có nội dung vi phạm chính sách của chúng tôi, hoặc cách thức liên kết đó có thể ảnh hưởng đến bảo mật thông tin của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay nguy hại gì trong việc sử dụng kết nối của bên thứ ba để kết nối vào hay từ website của chúng tôi.

2. Bản quyền
Tất cả tài nguyên trên website của chúng tôi được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, và các bộ luật của luật pháp Việt Nam cũng như các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên toàn thế giới. Ngoại trừ sử dụng với mục đích cá nhân và phi thươn mại, bạn sẽ bị cấm sử dụng bất kỳ tài nguyên nào trên Website mà không có sự đồng ý của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P.

3. Nhãn hiệu thương mại
Tất cả các nhãn hiệu thương mại, logo hiện diện hay được trích dẫn trong Website của chúng tôi được sở hữu và cấp phép sử dụng bởi Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P. Chúng tôi không cho phép đơn vị khác sử dụng mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

4. Trách nhiệm của chúng tôi
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P có thể thay đổi hay thay thế tất cả nội dung của Website, hoặc các dịch vụ liên quan và bất cứ thời gian nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiều nào đối với sự mất mát cho việc sử dụng nội dung của Website bởi một đơn vị khác.
Website có thể chứa thông tin về kế hoạch phát triển trong tương lai của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P, nhưng những thông tin đó có thể không phải là những gì công ty chúng tôi thực hiện trong thực tế. Kế hoạch trong tương lai có thể thay đổi tùy vào điều kiện môi trường kinh doanh cũng như những nhân tố khác.