- Hội đồng quản trị
- Chủ tịch HĐQT
- Giám đốc điều hành
- Phó giám đốc

Thông tin công ty
Tên công ty: Công ty cổ phần sản xuất và thương mại P.P
Trụ sở chính: 36H1-KĐT Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Website: www.pppaper.com.vn
Ngày thành lập: 08/01/2004
Tổng số nhân viên:
Vốn điều lệ: 30 000 000 000 VNĐ
Doanh thu: 3 600 000 000 000 VNĐ