Thông số Kỹ Thuật:
Vở ô ly 48 trang - Mã số BG 100
* Khổ 170*240
* Giấy viết Định lượng 100 - Độ trắng 90-92 ISO
* Bìa IVORY Định lượng 230.
* 4 Ô ly to 2.5*2.5mm


- Vở ô ly 48 trang chú chó cứu hộ màu xanh dương.

- Vở ô ly 48 trang chú chó cứu hộ màu xanh lá.

- Vở ô ly 48 trang chú chó cứu hộ màu cam.

- Vở ô ly 48 trang chú chó cứu hộ màu hồng.