Thông số Kỹ Thuật:
* Vở ô ly 80 trang - Mã số BG 101
* Khổ 170*240
* Giấy viết Định lượng 100 - Độ trắng 90-92 ISO
* Bìa IVORY Định lượng 230.
* 4 Ô ly to 2.5*2.5mm


- Vở ô ly 80 trang Pororo màu vàng gáy xanh.

- Vở ô ly 80 trang Pororo màu vàng.

- Vở ô ly 80 trang Pororo màu hồng.

- Vở ô ly 80 trang Pororo màu xanh dương.