Kích thước 197*210
20 tờ.
Giấy vẽ nhập ngoại - Thích hợp cho vẽ chì và màu nước....

 Vở vẽ A4 màu vàng.

 Vở vẽ A4 màu tím.

 Vở vẽ A4 màu xanh ngọc.

 Vở vẽ A4 màu đen.