Vở to-do-list 50 tờ, 5x8"

Liên hệ
  • Còn hàng
MÔ tả:
Vở to-do-list 50 tờ, kích thước 5x8 inch: - Giấy ruột: An Hòa 54-56gsm, độ trắng 84-86% ISO - Có đường chờ xé - 2 cột "do it now" và " do it later" để ghi chú các công viêc cần làm và tick...

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Vở to-do-list 50 tờ, kích thước 5x8 inch: 

- Giấy ruột: An Hòa 54-56gsm, độ trắng 84-86% ISO

- Có đường chờ xé 

- 2 cột "do it now" và " do it later" để ghi chú các công viêc cần làm và tick khi hoàn thành

- Đóng gói: 3 quyển/co màng, đóng thùng carton

TRỤ SỞ CÔNG TY

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng