Công Ty CP Sản Xuất & Thương Mại P.P

  • Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 0101437981
  • Vốn điều lệ: 150 tỉ (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
  • Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 101A, Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  • Số điện thoại: 0243.556.3886
  • Website: nhasach.pppaper.com.vn
  • Email: info@pppaper.com.vn

 

Thành lập năm 2004, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P là một công ty thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam. Sau nhiều năm mở rộng và phát triển, PP đã trở thành đơn vị xuất bản sách và sản phẩm giáo dục hàng đầu cho hoạt động dạy và học tại các trường học tại Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, PP hướng đến xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh cho các thế hệ tương lai, với việc mang những tri thức quý giá của nhân loại tới rộng rãi công chúng thông qua những cuốn sách giá trị.