Thông tin công ty

Lịch sử hình thành

Năm 2004

Năm 2004 : Thành lập công ty, trở thành thành viên Hiệp hội giấy Việt Nam.

Năm 2008

Năm 2008 : Chứng nhận SGS-COC-008325 do Hội Đồng Quản Lý Rừng FSC cấp. Chứng nhận quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do tổ chức Water Quality Association cấp.

Năm 2010

Năm 2010 : Đứng vị trí 468 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Năm 2015

Năm 2015 : Trở thành hội viên chứng thức Hiệp hội IN Việt Nam.

Năm 2018

Năm 2018 : Lọt vào top 200 trong số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.