Thông tin công ty

Thành tựu và chứng nhận

1
Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
2
Top 40 Công ty văn phòng phẩm có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất thế giới
3
Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022 (TOP50 CSA) - Khối Doanh nghiệp niêm yết
4
Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022
5
Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
6
Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
7
Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Các giải thưởng

2023
2022
2021
2020
Top 50 Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
Top 40 Công ty văn phòng phẩm có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất thế giới
Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022 (TOP50 CSA) - Khối Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022
Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
Top 40 Công ty văn phòng phẩm có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất thế giới
Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022 (TOP50 CSA) - Khối Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022
Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
22Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
22Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
22Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
22Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
22Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
22Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
21Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
21Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
21Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
21Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
21Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
21Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
21Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
21Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
20Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
20Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
20Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.
20Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tellus lectus, semper eu orci sit amet, eleifend porta velit.